Bireysel Farkındalık Danışmanlığı

  • Hayat fiziksel olarak anne karnında başlar.
  • İlgiye ve yardıma ihtiyaç duyarak dünyaya gelen bebek  zaman içinde yürür, konuşur ve bir birey olma yolunda ilerler. Çocuk olur, ergen olur, genç olur. Etrafını izleyerek öğrenir. Bazen aynısını yapar, bazen onu kopyaladığını fark edip değiştirir. Fark etmediği zaman kendi olmaktan uzaklaşır.
  • Büyüdükçe hayatla birlikte gelen anne-baba olmak, iş sahibi olmak gibi sorumluluklarla başa çıkarken aynı zamanda sosyalleşmek kişiye fazla gelebilir.
  • Yaş ilerledikçe emeklilik yaklaşır, sayfiyeye yerleşme planları ortaya çıkar.

Bireysel farkındalık danışmanlığı hayatımızda yaşadığımız sorunların ve olayların nedenlerinin tespiti, çözümlenmesi ve dönüştürülmesine yardımcı olur. Kendimizi ve hayatımızı sorguladığımız bu dönemlere ışık tutarak kim olduğumuzu, neden doğduğumuzu, nereye varacağımızı; kısacası hayat amacımızı bulmak için danışmanlık eder.

Seminerler & Atölye Çalışmaları

NLP

Nlp; hayatımızın içinde birçok alanda var olan döngüleri, önce sorgulayarak farketmemizi sonra bize ve çevremize hizmet edecek şekle dönüştürmemizi sağlayan güçlü bir metodolojidir. Bu sayede biz hayatımızın her alanında kendi kararlarımızı verebilme cesaretini ve özgürlüğünü deneyimliyor oluruz. Hayatımızın bütününde ise; Nlp, bize kalp atım grafiğimizdeki gibi hayatın iniş-çıkışlarında biz o anı deneyimlerken, bizim büyük resmin içinden o ana bakabilmemizi ve o andan keyif alabilmemizi anlatır, hatırlatır.

Kristal Yatak Terapisi

Kristal Yatak Terapisi Nedir?

Vücudumuzdaki her çakra bölgesine renkli ışıkları yansıtacak özel kesilmiş kuark kristalleri çakra bölgelerine denk getirilecek şekilde ayarlanır ve kristallerden gelen renkli ışıklar çakra bölgelerine enerji iletir ve ilgili çakra bölgelerini temizlemeye başlar.

Enerji Çalışmaları, Şifa Seansları ve Uyumlamalar

Reiki, Evrensel Yaşam Enerjisi

Reiki, binlerce yıldır kullanılan ellerin temasıyla uygulanan bir iyileştirme tekniğidir. Herkesin kullanabileceği, hiçbir şekilde kötüye çalıştırılamayan ve %100 güvenli bir bir şifa tekniğidir.

Yaşam enerjisi, canlılara yaşam gücü veren ve duygu-düşünce-ruhsal yaşamımızın uyumlu dengeli olabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz enerjilerden biridir. Kısaca Reiki, yaşam gücümüzü arttırarak fiziksel-zihinsel-duygusal-ruhsal sağılığımıza ve dengemize ulaşmamıza yardımcı olmaktadır

Reiki uygulayıcısı olmak isteyenler master-teacher aracılığıyla ‘el’ (uyumlama) alarak ömür boyu Reiki uygulayıcısı olurlar.

Reiki enerjisinin ve bilgisinin tamamına uyumlu olmak ve kullanabilmek için 1. Seviye ve 2. Seviye uyumlamalarının alınmış olması yeterlidir. 1. Seviye uyumlama ile Reiki enerjisiyle ile  tanışır bedenimizin bu enerjiyle uyumlu hale gelmesini sağlarız. Bu seviyede bedenimizin fiziksel ve enerji yapısını, seans akışını, enerjinin çalışma şekillerini, kendimize ve başkalarına seans uygulamalarını öğreniriz. 1. Seviye uyumlama ile ayrıca fizik bedenimize çalışmaya, fizik bedenimizi iyileştirmeye başlarız ve  enerjinin %40’ı kadarını kullanabiliriz, başkalarına fiziksel seanslar yapabiliriz. 2. Seviye uyumlama ile enerjinin ve bilginin %100 ‘ünü öğrenir ve uyumlanırız. Bu seviye artık fizik bedenimizin şifalandırılmasına, zihin ve duygularımızı da ekleyerek, bütünsel şifaya çalışır; Ayrıca zaman ve mekandan bağımsız olarak uzağa Reiki göndermeye başlarız. Yani Reiki enerjisi 2. Seviye uyumlamayla tamlanıp tamamlanır.

Uzaktan Reiki Seansları

Reiki, binlerce yıldır kullanılan ellerin temasıyla uygulanan bir iyileştirme tekniğidir. Herkesin kullanabileceği, hiçbir şekilde kötüye çalıştırılamayan ve %100 güvenli bir bir şifa tekniğidir.

Yaşam enerjisi, canlılara yaşam gücü veren ve duygu-düşünce-ruhsal yaşamımızın uyumlu dengeli olabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz enerjilerden biridir. Kısaca Reiki, yaşam gücümüzü arttırarak fiziksel-zihinsel-duygusal-ruhsal sağılığımıza ve dengemize ulaşmamıza yardımcı olmaktadır.

Mindfulness Temelli Yoga ve Meditasyon

İster sadece yoga derslerine, isterseniz yogaya meditasyonu da eklediğimiz derslerimize katılın, her ikisinde de yaklaşımımız ‘mindfulness’: yargılamadan, açık, nazik bir bakış açısıyla kendimizi fark etmek. Derslerde nefes tekniklerini de kullanıyoruz. Hedefimiz, pozları ‘mükemmel’ yapabilmek değil bedenimizle bağ kurmaktır. Her seviye katılımcıya uygundur.

mindfulness temelli yoga ve meditasyon

Mindfulness Temelli Yoga ve Meditasyon Seansları

Berrak bir zihin, dengeli bir duygu durumu, daha dinç bir beden, hayatımıza mindfulness’ı katmak, ‘Atıl’ olan her ne varsa onlardan arınmak, kendimizi gerçekleştirmek hedeflenmektedir.

Psikodrama

Psikodrama, JacopLevi Moreno’nun 1920’ lerde geliştirdiği ve Sosyometri olarak isimlendirdiği bir eylem-işlem yöntemidir. Psikodrama, Yunanca’daki “psyche (ruh)” ve “drama (eylem)” sözcüklerinden oluşur.Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olarak tanımlanabilir. Bireyler bir grup ortamı içinde, diğerleriyle etkileşim içinde girdikleri rollerle, dolayısıyla kendileriyle ilgili farkındalık kazanırlar. Psikodrama bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve güncel sorunlarını ve çatışmalarını ya da geleceğe dair beklenti, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağını sağlar. Bu yönüyle Psikodramanın terapötik etkisi yanı sıra, pedagojik etkinliğinden de söz edilebilir. Grup içinde bireyler, kendi duygularını anlamayı, yönetebilmeyi ve paylaşmayı; davranışlarının diğerlerini nasıl etkilediğini, onlarda hangi duyguları yarattığını öğrenme şansı bulurlar.

Serbest Seçmeli Konularda Psikodrama Seansları

Bu çalışmada kişiler tamamıyla kendileri ile ilgili bir yolculuğa çıkarak kendileri ile ilgili keşifler yapmaktadırlar. Bu sayede kişinin kendine ve çevreye karşı anlamlı bakış açısı kazanması, ilişkilerini sağlıklı olarak kurması, yönetmesi, kişisel gelişim hedefi ve kendi gerçekliğinizin keşfini psikodramanın sihirli dokunuşlarıyla amacı taşımaktadır.

psikodrama

Rüyalar

Rüya, tarihten günümüze her dönem insanoğlunun ilgi duyduğu konulardan birisi olmuştur. Birçok düşünür, bilim insanı ve araştırmacı rüya konusunu ilgi alanlarına alıp, açıklamaya çalışmış ve bu konu hakkında teoriler geliştirmişlerdir. Rüyayı anlama girişimlerinin bazıları daha kalıcı ve dikkat çekici olmuştur. Freud rüyaları “bilinçaltına giden kral yolu” olarak tanımlamış ve hastaların bilinçaltı süreçlerini keşfetmede kullanılabilecek en katıksız, saf materyalin rüyalar aracılığıyla elde edebileceğini belirtmiştir. C.G. Jung rüyayı kendine özgü bir tarzda ele alarak “analitik rüya teorisi”ni geliştirmiştir. “Büyük rüyalar”(bigdreams) Jung’a göre kolektif bilinçdışının varlığının en önemli belirtisi olup, içerikleri ise arketiplerden oluşmaktadır. Jung’a göre bilinç ve bilinç dışı doğal olarak gelişip kendilerini dengelerler. Bu denge bozulduğunda rüyaların dengeleyici olarak devreye girdiğini savunmuştur.

Rüya Kafe

Son zamanlarda pandemi olarak ortaya çıkan Covid 19 tüm dünyayı korkuttu. Bu tür toplu krizlerde insanların çok garip ve korkutucu rüyalar görmeye başlaması yaygın hale geldi. Rüya Kafe’miz bu kısmi izole zamanlarda insanların kişiler arası bağlantı duygusunu sürdürmesine yardımcı olmak, insanların görmüş oldukları öfkeli, ürkütücü, ilgi çekici rüyalarını paylaşarak kendileri hakkında bir başka boyutta içgörü ve farkındalık sağlamalarını, belirsizlik karşısında varlıklarını güçlendirmelerini sağlayıcı şekle dönüştürerek hayatımızdaki krizleri fırsatlara çevirmenin bir başka yolunu devreye sokarak yarına sağlıklı kalmayı hedeflemektedir.

Her birimizin içinde var olan derin bilgelik ve iyileştirici güç rüyalarımız ve hayal gücümüz aracılığı ile sınırsız yaratıcılığa, yeniliğe, gelişmiş ilişkilere ve nihayetinde potansiyelimize erişmemize kaynaklık edecektir. Haydi gelin bunu hep beraber anlayalım!

Hayat Amacımız

İnsanlık tarihinin en eski ve üzerine en fazla düşünülen sorusu bu olabilir: Hayat Amacımız Nedir? İnsanlık yaradılıştan ya da evrimleştiğimiz günden bu yana sürekli olarak bu sorunun yanıtını aramış durmuştur. Bu süre boyunca, çeşitli yanıtlar bulmuş olsak da, arayışımızın henüz sonuna gelmiş değiliz.

Felsefi akımlar ve inanç sistemleri bu soruya çeşitli yanıtlar vermiş ve katkıda bulunmuş olsa da bireysel olarak yanıt  arayışımızın devam edeceği yadsınamaz bir gerçektir.

Hayat Amacımız Nedir ?

Bu çalışma ile amaçlanan; spiritüel bir bakış açısıyla yaşamınızla ilgili soruların büyük oranda cevaplanmasını sağlamaktır. Ayrıca, kısmen bilimsel ve matematiksel metot ile geleceğini oluşturacak alternatif gelişmeleri büyük oranda hesaplayıp, tespit edebiliriz. Eğer üç ile beş saatin varsa, randevu almayı başarabilirsen, alacağın bilgilerle başa çıkabilecek cesaretin varsa ve sorumluluğa sahipsen ve de Ruhsal İdari Kademe / Rab izin verirse daha fazlasını da öğrenebilirsin.

Kim olduğunu öğrenmek ister misin ?

Etrafındaki insanların kimler olduklarını bilmek ister misin ?

Nereden gelip nereye gittiğini, gittiğin yolun ve hayatının sana neler sunacağını bilmek ister misin ?

spiritüel

Enneagram

Enneagram dil köken olarak, Yunanca Ennea (“dokuz”) ve gramma (“çizilmiş” ve “yazılı”) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Enneagram göre; ruh temelde birbirine bağlı 9 kişilik tipi vardır ve insan temelde 9 faklı mizaç tipinden biriyle dünyaya gelir. Sahip olduğumuz mizaç tipi, hayata tutunma biçimimizi, ilişkilerimizden beklentilerimizi, zorluk ve kısıtlılıklarımızı belirleyen temeldir.

Enneagram kişilik tipleri;

1. Kişilik Tipi: Mükemmeliyetçi ve idealist tip                        6. Kişilik Tipi: Tedbirli ve güven odaklı tip

2. Kişilik Tipi: Duygusal ve yardımsever tip                            7. Kişilik Tipi: Yeniliğe ve keşfetmeye meraklı tip

3. Kişilik Tipi: Hırslı, başarı ve imaj odaklı tip                         8. Kişilik Tipi: Baskın ve cesur tip

4. Kişilik Tipi: Anlam, derinlik ve özgünlük odaklı tip            9. Kişilik Tipi: Barış ve uyum odaklı tip

5. Kişilik Tipi: Derinlemesine araştıran gözlemci tip

enneagram 9 kişilik tipi

Bireysel Farklılıklarımızı Anlamak

Bireysel farklılıklarımızın nedenleri nedir?

Doğuştan gelen farklılıklarımız var mı?

Her şey çocukluk yaşantılarımıza mı bağlı?

Olay ve durumlara neden farklı tepkiler veriyoruz?

Benden farklı insanları gerçekten anlayabilir miyim?

İlişkilerin Kimyasını Anlamak

Kendimizle ilişkimiz diğeri ile ilişkimizi nasıl etkiler?

Kişilik farklılıklarımız ilişkimizi nasıl etkiler?

Sevgi, uyum ve değerli hissetmek nedir?

Birbirimizi niçin çekeriz?

Anlaşıyor muyuz, anlaşacağımızı sanıyor muyuz?

kişilik ve kimyamız
mizaç merkezli ebeveynlik

Mizaç Merkezli Ebeveynlik

Çocuklar neden farklı?

Çocuklar doğuştan farklı mıdır?

Çocuğumu daha iyi nasıl anlayabilirim?

Çocuğuma daha sağlıklı ebeveynlik yapmak mümkün mü?

Kişilik ve Liderlik İlişkisi

Kişiliğimin farkında mıyım?

Kişiliğim liderliğimi nasıl etkiliyor?

Liderlik baskın ve karizmatik olmak mıdır?

Hangi liderlik daha etkili?

ennagram kişilik tipleri ve liderlik ilişkisi

Hikayemiz

Lotus Academy Turkey, 2009 yılında kurulan BNC Turkey bünyesinde yer almaktadır.
Kurumsal eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetleri veren BNC Turkey’nin kurumsal tecrübelerinden ortaya çıkan farkındalıkla, bireysel ihtiyaca hizmet vermek için Lotus Academy Turkey kurulmuştur.

Günlük hayatımızda her birimiz bir yandan yaşarken diğer yandan olanları sorgularız;

  • Neden istediğim gibi olmuyor ?
  • Nasıl daha mutlu olabilirim ?
  • Ne yapmalıyım ?
  • Bana kim yardımcı olabilir ?

Sorularımız cevapsız kalıyor zannedebiliriz, önümüze çıkan cevapları görmüyor olabiliriz. Lotus Academy Turkey hayatı okumayı öğretme ve yaşadıklarını anlamlandırma misyonunu üstlenmiştir.  Farkındalığı yüksek bireylerle mutlu, neşeli, bolluk ve bereket içinde yaşama vizyonunu benimsemiştir.

Değerlerimiz

Lotus Academy Turkey olarak yaratılan her bireyin kendi parmak izi gibi eşsiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ihtiyaç duyduğunuz çözümlerin kişiye özel olmasını sağlamak bizim için önemlidir.

Çalışmalarımızda bizimle paylaştığınız her bilgi sahibine aittir, bu sebeple paylaşımlarınız mahremimizdir ve bizde saklıdır.

İhtiyaçlarınız

Para

Kendi paranı kazanmak, bütçeni yönetmek

Para kazanıp elde tutamamak

Kazandığı parayı harcayamamak

İş

Hayalini kurduğun işte çalışmak

Kariyer için doğru yerde olmak

İş hayatında mucizeler yaratmak

İlişki (Özel)

Varolan ilişkimi yönetmek

Sağlıklı ilişki kuramamak

Yeni ilişkiler

İlişki (Kurumsal)

İlişki Yönetimi

İletişim Becerileri

İlişki (Kendimle Yani Ben)

Özgüven, Yeterlilik

Sunum becerileri

Kaçınılmaz dönüşüm

İlişki (Özel)

Varolan ilişkimi yönetmek

Sağlıklı ilişki kuramamak

Yeni ilişkiler

İnanç

İş hayatının kadersel geri dönüşleri

Teslimiyet, Ruhsal Plan, Yaratıcı, Sistem

Çözüm Yöntemimiz

null

Karşılaştığımız problemlerin gözlemlenmesi ve tespiti

null

Düşüncelerimiz ve hislerimizden etkilenerek yaşamımızı şekillendiren davranışlarımızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve çözüme ulaştırılması

null

Ruh – Zihin – Beden - Duygu dengesinde neşeli, huzurlu, sevgi dolu, bolluk ve bereket içerisinde hayatın yaşanması

Kristallerden Gelen ŞifaKristal Yatak Terapisi

Kendini daha iyi hissetmek isteyen, vücudunda kırgınlık hisseden ve kaygı ve stres hisseden her yaştan kişiler bu uygulamayı alabilir.